Eneboliger i rekke på Kleivane

Om prosjektet

Eneboliger i rekke, under oppføring på Kleivane i Sandnes kommune.